تمثال مبارک شهدا در منطقه نوزده تهران

محله های منطقه نوزده

محله های منطقه نوزده

خانی آباد نو شمالی اسفندیاری و بستان بهمنیار خانی آباد نو جنوبی شریعتی جنوبی شریعتی شمالی شکوفه جنوبی شکوفه شمالی نعمت آباد دولت خواه اسماعیل آباد شهید کاظمی رسالت خانی آباد نو عبدل آباد

ورود کلمات کلیدی